ارتباط مستقيم با نم شما مي توانيد در اين بخش هر گونه انتقادات پيشنهادات و درد و دلي با نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد حضرت آيت الله ناصري داريد را بنويسيد
مشخصات فرد(حقیقی/حقوقی)
تکمیل فرم