در اين بخش مي توانيد با هر يک از واحد هاي دفتر نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد مستقيما در ارتباط باشيد
شما مي توانيد در اين بخش هر گونه انتقادات پيشنهادات و درد و دلي با نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد حضرت آيت الله ناصري داريد را بنويسيد
اين تکريم به صورت تست مي باشد